Vergi Danışmanlığı

Müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek.

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Müşterilerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırılabilmeleri ve doğru vergi stratejilerine sahip olabilmeleri için önerilerde bulunmak.

Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile müşterilerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konularında yardımcı olmak.

Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinin görüşlerini alarak bu görüşler çerçevesinde uygulamayı yönlendirmek ve çözümler üretmek.

  • Vergi incelemesi
  • Uzlaşma
  • Haciz, tecil, terkin
  • Vergi uyuşmazlıklarında
  • Danışmanlık