Tasdik Hizmetleri

Şirketimiz 3568 sayılı Kanun çerçevesinde isteyen şirketlere vergisel açıdan yıllık tam tasdik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde yıl boyunca mükellefin vergisel denetimi yapılmakta ve yılsonunda hazırlanacak olan tam tasdik raporunu bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu denetim Maliye Bakanlığı elemanlarınca yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Denetim ve tam tasdik hizmeti verilen alanlar aşağıdadır:

  • Kurumlar vergisi/Gelir vergisi beyanname tasdiki
  • Yatırım indirimi tasdiki
  • Teşvik, istisna, muafiyet ve indirimlere ilişkin tasdik
  • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
  • Sermaye artışının tespiti raporları
  • Dernek, tesis, vakıf vb. kurumların hesaplarının tasdiki