Sivil Toplum Kuruluşları Danışmanlığı

Vakıf ve Dernek Kuruluş Hizmeti

Aile Vakıfları ve Kurumsallaşma Hizmeti

Cumhurbaşkanlığı Tarafından vergi muafiyeti ve kamu yararı statüsü tanınması süreçlerinin tamamının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

Cumhurbaşkanlığı tarafından İzinsiz Yardım Toplama statüsü tanınması süreçlerinin tamamının takip edilmesi ve sonuçlandırılması

Vergi Muafiyet Raporlarının Düzenlenmesi,

Vakıf ve Derneklerin Hesap Denetiminin yapılması,

Bütçelerinin hazırlanması ve Yönetim Kuruluna Sunumu,

Kaynak Geliştirme ve Stratejik Planlama

Mali konularda danışmanlık hizmetinin sunulması,