Mesleki Eğitim Desteği

  • Muhasebe Departmanında çalışan personele “Mesleki Eğitim Desteği” verilmesi,
  • Yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ v.s. düzenlemeler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunuz ve Muhasebe Departmanınıza tarafımızdan hazırlanacak sirküler ile bilgilendirilmesi,
  • Firmamızdan talep edilecek konumuz ile ilgili diğer hususlarda müşavirlik desteği verilmesi,
  • Kurumu ve İşletmelerini ilgilendiren mevzuat/işleyiş değişikliklerinde firma ve kurum tarafından belirlenecek konularda kurum tarafından belirlenecek personele ücretsiz eğitim verilmesi,
  • Muhasebe departmanı çalışanlarının eğitimi ve mesleki yetkinliklerinin test edilmesi,