Bağımsız Denetim

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedür ve tekniklerini içermektedir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Kamu Gözetimi, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan UFRS ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS) çerçevesinde finansal tabloların denetimlerinin yapılması

Finansal Yönetim ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması

Özel amaçlı denetim ve danışmanlık hizmetleri