Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm

BÖLÜM-1: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

Dönemler İtibarıyla Yıllık Ortalama Reel Büyüme Hızları

Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler

Üretim Yoluyla GSYH (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

Üretim Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim)

Harcama Yoluyla GSYH (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

Harcama Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim)

BÖLÜM-2: ÜRETİM VE TALEP GÖSTERGELERİ

Üretim Göstergeleri

Talep Göstergeleri

BÖLÜM-3: TCMB BEKLENTİ ANKETİ VE GÜVEN ENDEKSLERİ

TCMB Beklenti Anketi Seçilmiş Göstergeler

Ekonomik Güven

Sektörel Güven Endeksleri

BÖLÜM-4: İSTİHDAM ve GELİR DAĞILIMI

İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Yıllık)

İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Aylık)

Yıllık Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi

Çeyreklik Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi

2010 – 2019 Döneminde Ortalama Asgari Ücretteki Gelişmeler

Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler

Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı

Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı

Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları

BÖLÜM-5: ENFLASYON ve DÖVİZ KURU

Fiyatlardaki Gelişmeler

Yİ-ÜFE ve TÜFE’de Aylık Gelişmeler

Tüketici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler

TÜFE ve Alt Sektörler

Yurt İçi Üretici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler

Döviz Kurları